شیمی ترید

Chemtrade

بازار مواد شیمیایی و تجهیزات

Chemtrade Lab Chemicals

مواد شیمیایی آزمایشکاهی

Chemtrade Equipments

دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی

Chemtrade Industrial Chemicals

مواد شیمیایی صنعتی

خرید یا فروش؟ ما می توانیم کمک کنیم! درخواست های خود را برای ما ارسال کنید.

ما بهترین راه حل ها را برای فروش و استفاده مجدد از مواد و تجهیزات ارائه می دهیم.

صنایعی که با آنها کار می کنیم

تماس با ما

تهران

TBA

Chemtrade.market@gmail.com