تست کیت SRB – کیت باکتری احیا کننده سولفات

۱/۱۲۵/۰۰۰ تومان

Shelf life 1 year

توضیحات

تست کیت SRB – کیت باکتری احیا کننده سولفات

شناسایی و شمارش باکتری احیا کننده سولفات

مناسب برای پیش بینی خوردگی میکروبی – ارزیابی کارایی بایوساید در کولینگ

بسته 10 عددی