تست کیت TBC- کیت شمارش کلی باکتری

۹۸۵/۰۰۰ تومان

تست کیت TBC- کیت شمارش کلی باکتری

شناسایی و شمارش کلی باکتری

مناسب برای پیش بینی خوردگی میکروبی – ارزیابی کارایی بایوساید در کولینگ

بسته 10 عددی

shelf life 1 year

توضیحات

تست کیت TBC- کیت شمارش کلی باکتری

شناسایی و شمارش کلی باکتری

مناسب برای پیش بینی خوردگی میکروبی – ارزیابی کارایی بایوساید در کولینگ

بسته 10 عددی