دیسکلر (رسوب زدا) – دیسکلر همراه بازدارنده خوردگی

تماس بگیرید

دیسکلر (رسوب زدا) – دیسکلر همراه بازدارنده خوردگی

توضیحات

دیسکلر (رسوب زدا) – دیسکلر همراه بازدارنده خوردگی

دیسکلر (محلول رسوب‌زدا) برای حل کردن رسوبات آهکی در بویلرها، صافی ها و ….

حاوی  بازدارنده  خوردگی برای محافظت از فولاد کربن، مس و برنج

گالن 20 کیلوگرم