شوینده ممبران RO اسمز معکوس – پاک کننده RO

۶۸۰/۰۰۰ تومان

توضیحات

شوینده ممبران RO اسمز معکوس – پاک کننده RO

مناسب برای حذف رسوبات  کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرنسیم، اکسیدهای فلزی آهن، منگنز، نیکل، روی و مس از ممبران اسمز معکوس

گالن پلاستیکی  20 کیلویی