محلول شناساگر دی فنیل کربازون Diphenylcarbazone

تماس بگیرید

محلول شناساگر دی فنیل کربازون Diphenylcarbazone

توضیحات

محلول شناساگر دی فنیل کربازون 1,5-diphenylcarbazone

(شناساگر pH) – 1و5-دی فنیل کربازون

آماده مصرف در حجم 100 میلی لیتر