بازدارنده خوردگی و رسوب چیلر، دیگ آب گرم و داغ

تماس بگیرید

توضیحات

بازدارنده خوردگی و رسوب چیلر، دیگ آب گرم و داغ

جلوگیری از خوردگی فلزات و آلیاژهای فولاد کربنی، و فولاد زنگ نزن، مس و  لحیم

این ماده در کنترل خوردگی گالوانیکی در سیستم های چیلر، دیگ آب گرم و داغ بسیار موثر است.

گالن پلاستیکی 20 کیلوگرم