بازدارنده خوردگی مس – ضد خوردگی مس

تماس بگیرید

توضیحات

بازدارنده خوردگی مس – ضد خوردگی مس – بازدارنده خوردگی آلیاژ مس

جهت کنترل و حذف خوردگی مس و آلیاژهای آن

با میزان تزریق پایین و کاملا مقرون به صرفه

برای محافظت از سیستم سوخت و اجزای موتور، فرآورده های نفتی مانند بنزین، گازوئیل، و LPG لازم است که نسبت به مس خورنده نباشند. مس به ویژه در برابر حمله ترکیبات گوگردی مانند H2S و گوگرد عنصری حساس است.  افزودنی ضد خوردگی مس سطح مس را غیرفعال می کند و فلز را از گونه های خورنده محافظت می کند.

گالن پلاستیکی 20 کیلوگرم