بازدارنده رسوب ScaleHib

۲۵۰/۰۰۰ تومان

توضیحات

بازدارنده رسوب ScaleHib

بازدارنده رسوب اسکیلهیب

ماده فعال بازدارنده رسوب

جایگزین مناسب HEDP و  ATMP در فرمولاسیون های بهسازی آب صنعتی

بسیار ارزان تر از HEDP و ATMP

قابل استفاده در کولینگ، بویلر و سیالات حفاری به عنوان بازدارنده رسوب

جلوگیری از رسوب کربنات کلسیم، کربنات منیزیم، سولفات کلسیم و سولفات باریم

دوز بسیار پایین ۱ تا ۱۵ ppm بسته به شرایط آب

غلیظ و مقرون به صرفه