دیسپرسانت روغن – پخش کننده روغن

تماس بگیرید

توضیحات

دیسپرسانت روغن – پخش کننده روغن

یک ماده کمکی برای چربی زدایی سیستم های آلوده به روغن است که باید همراه با یک برنامه تمیز کردن آنلاین استفاده شود.

گالن پلاستیکی 20 کیلوگرم