پاک کننده پلیمری چیلر، دیگ آب گرم و داغ – پاک کننده سیستم خنک کننده مدار بسته

۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان

پاک کننده پلیمری چیلر، دیگ آب گرم و داغ – پاک کننده سیستم خنک کننده مدار بسته

توضیحات

پاک کننده پلیمری چیلر، دیگ آب گرم و داغ – پاک کننده سیستم خنک کننده مدار بسته

پاک کننده پلیمری سیستم مدار بسته 

پاک کننده پلیمری چیلر، دیگ آب گرم و داغ از محصولات خوردگی

دوز بسیار پایین و اقتصادی

کاملا موثر در زدودن رسوبات و محصولات خوردگی در سیستمهای  مدار بسته چیلر، دیگ آب گرم و داغ

گالن 20 کیلوگرمی